Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur van de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering.

Details:
Datum: 24 April 2024
Locatie: Westerstraat 48, 1829 BP Oudorp 19:30

Zoals vermeld in eerdere nieuwsbrieven is de planning van het bestuur om de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 9 juni 2024 te houden, echter op grond van de statuten van de vereniging dient de ALV binnen 4 maanden na afloop van het vorige verenigingsjaar gehouden te worden, en kan deze termijn door de ALV worden verlengd met maximaal 2 maanden.
Wij roepen derhalve nu een ALV op voor 24 april 2024 ter bespreking en besluitvorming over het uitstel van de ALV tot een nader te bepalen tijdstip. De agenda voor de ALV op 24 april 2024 is derhalve de volgende:
1. Opening
2. Voorstel tot verlenging van de termijn voor het houden van de ALV van vier tot zes maanden
3. Sluiting

Indien u aanwezig wil zijn bij deze ALV dan verzoeken wij u zich hiervoor uiterlijk op 10 april 2024 aan te melden via e-mail naar secretaris@visj.org. Indien het aantal aanmeldingen zodanig is dat de locatie niet toereikend is, dan zullen wij een andere locatie in de buurt zoeken en u daarvan op de hoogte brengen

Namens het bestuur van de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden,
Sabine Slob
Secretaris

Gerelateerde berichten


    Geen reactie's

    Geef een reactie