Gezondheid
Bracco Italiano
& Spinone

Alleen met de medewerking van eigenaren en fokkers kunnen we eventuele gezondheidsproblemen in kaart brengen.

Met uw melding van een gezondheidsprobleem of de reden van overlijden van uw hond, helpt u mee om afwijkingen van de Bracco Italiano en Spinone in beeld te krijgen, ook de aandoeningen waarvan wij soms niet weten dat deze zich bij onze rassen voordoen.

Noodzaak melden

Alleen met de medewerking van eigenaren en fokkers van de beide rassen kunnen we eventuele gezondheidsproblemen in kaart brengen en wellicht een trend signaleren. Het inspelen op een trend is ontzettend belangrijk voor het maken van het vereniging fokbeleid.

Iedereen kan melden

Dus ook als u geen lid bent van onze vereniging kan een melding over de gezondheid van de hond worden gemaakt en ingestuurd. Wij stellen dit het bijzonder op prijs.

Melden van ziekte en/of overlijden van uw hond

 

U kunt hier het melding formulier downloaden.

 

Melding fomulier

Taak van de gezondheids­commissie

Het registreren en vastleggen van informatie verkregen uit de ingestuurde meldingsformulieren. Alle geregistreerde aandoeningen moeten zijn onderbouwd met verklaringen van eigenaar en zijn/haar dierenarts of specialist. Zo mogelijk met gegevens over het verloop van de aandoening. Informatie die niet verifieerbaar is wordt als dusdanig aangeduid in verslagen of niet gebruikt.

Dit is om de dataregistratie niet te vervuilen met onjuistheden. De commissie signaleert als er een eventuele trend ontstaat. Tenminste één keer per jaar roept de secretaris de commissie bij elkaar om onderling te overleggen over het belang van de binnen gekomen meldingen.

Doel van de gezondheids­commissie

Het verstrekken van informatie over specifieke gezondheidsaspecten, door het delen van kennis en het verstrekken van waardevolle informatie om de leden te ondersteunen bij het nemen van weloverwogen beslissingen met betrekking tot de zorg voor hun honden. Daarnaast heeft de gezondheidscommissie tot doel om inzicht te verkrijgen over terugkerende (al dan niet erfelijke) aandoeningen die essentieel zijn voor de toekomst van de rassen en dus de vereniging.

Spinone en epilepsie

In het ‘melding formulier’ is speciale aandacht voor de aandoening epilepsie. In het Vereniging Fokreglement zijn regels opgenomen met betrekking tot de fokkerij en primaire epilepsie. Het in kaart brengen hoeveel en welke honden binnen het ras Spinone in Nederland aan deze ziekte lijden is belangrijk.

Bracco en Amyloidosis

In het ‘melding formulier’ is speciale aandacht voor de aandoening amyloidosis. Het in kaart brengen hoeveel en welke honden binnen het ras Bracco Italiano in Nederland aan deze ziekte lijden is belangrijk.

Wij vragen u dan ook om mee te werken en dus juist bij deze aandoeningen het meldingsformulier in te vullen. Heeft u het ingevuld stuur het dan naar gezondheidcommissie@visj.org Laten we gezamenlijk proberen te beletten dat aandoeningen zich (verder) kunnen ontwikkelen binnen onze rassen.

Universitair Dierenziekenhuis Utrecht

Heeft uw hond al langer dan een maand klachten van een oorontsteking in één of beide oren en verdwijnen deze klachten niet of blijven deze klachten terugkomen ondanks behandeling bij uw dierenarts? En overweegt u om uw hond hiervoor te laten behandelen in het Universitair Dierenziekenhuis?

 

Dan kan u mogelijk een bijdrage leveren aan een onderzoek naar een nieuwe behandeling gericht op het bestrijden van de Pseudomonas bacterie. Met dit onderzoeken hopen we een betere behandeling aan te kunnen bieden voor honden met een hardnekkige oorontsteking ten gevolge van deze bacterie. Ook hopen we het verdere ontstaan van antibioticaresistentie te verminderen.

Meer informatie over veel voorkomende aandoeningen

Regulering van bijzondere hondenrassen

Met regelgeving proberen we te bereiken dat zoveel mogelijk van de geboren pups tot gezonde honden zullen opgroeien.