Dekberichten

Met de publicatie van fokkers op deze website, wordt geen oordeel gegeven over de kwaliteit van de kennels.

U heeft weloverwogen uw keuze op een Bracco Italiano of Spinone laten vallen. Dan staat u voor de vraag op welke manier u aan een pup kunt komen.
Wij kunnen u daarbij een klein beetje helpen. De rasvereniging geeft op deze pagina dekberichten weer.

Fokkers aangesloten bij onze vereniging moeten zich houden aan de VISJ regels zoals o.a. beschreven in het verenigings (fok)reglement & huishoudelijk reglement.

De vereniging raadt aan geen pups te kopen, uit een nest waarvan de ouderdieren niet tenminste voldoen aan het VISJ fokreglement.  De Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden ‘VISJ’ beschouwt de aankoop van een pup als een zaak van fokker en koper.  Daarom aanvaardt de vereniging geen aansprakelijkheid voor problemen met pups of problemen tussen fokker en koper.

In het item Fokker (lid VISJ) staat een lijst met alle bij de VISJ aangesloten fokkers.

Op deze pagina kunt u enkel dekinformatie zien van nestjes van VISJ leden en waarvan het nestje ten minste voldoen aan de regels van de vereniging.

Geboorteberichten Vereninging Staande Italiaanse HondenRaad van Beheer Nederland

 

Als je geen stamboomhond kiest maar een pup waarvan de herkomst niet zeker is, dan loop je risico's.

 

Er worden ieder jaar meer dan 70.000 pups uit de hondenhandel naar Nederland gebracht. Ieder jaar worden er zo’n 60.000 tot 80.000 honden geïmporteerd. Een groot deel van deze honden, worden in Oost Europa uitsluitend voor de handel gefokt. Deze honden hebben geen internationaal erkende stamboom. Veel van deze fokkers nemen het niet zo nauw met de gezondheid, het welzijn en het gedrag van de honden als Nederlandse fokkers. Zo hebben veel moederhonden continue nesten en dat meerdere jaren achtereen. Nederlandse moederhonden mogen maar één keer per jaar een nest hebben. Bij stamboomhonden is er bovendien een maximum aan het aantal nesten.

 

Ook doen Oost Europese fokkers meestal geen gezondheids onderzoeken bij de ouderdieren en zijn de pups nogal eens ziek. De slechte start zorgt er voor dat deze honden vaak gedragsproblemen vertonen. Deze pups worden voor een paar tientjes gefokt en verhandeld.

 

Zie ook webpagina: https://www.houdenvanhonden.nl/